НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ НА МЕДИЦИНСКА И ДЕНТАЛНА ПОМОЩ В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

Posted on 17th декември 2019 in Информация за лечебните заведения

Относно: Решение №РД-НС-04-108/10.12.2019г. на Надзорния съвет на НЗОК

На основание писмо на Министерство на здравеопазването № 16-00-99/16.12.2019г., Ви информирам за Решение № РД-НС-04-108/10.12.2019г. на Надзорния съвет на НЗОК , а именно:

1. Извършване на авансово заплащане на изпълнителите на медицинска помощ по сключените договори с НЗОК за извършена дейност през м. Декември 2019г. до размера на неусвоените средства за 2019г. за здравноосигурителните плащания по съответните редове на чл. 1, ал. 2 от Закона за бюджета на НЗОК за 2019г.

2. Извършване на авансово заплащане на изпълнителите на дентална помощ по сключените договори с НЗОК за извършена дейност през м. Декември 2019г. до размера на неусвоените средства за 2019г. за здравноосигурителните плащания за дентална помощ по чл. 1, ал. 2 от Закона за бюджета на НЗОК за 2019г.

Авансови плащания през м. Декември няма да бъдат извършвани за ПИМП и аптеки!

Изпълнителите на медицинска и дентална помощ следва да вземат активно участие в сключването на допълнителни споразумения към договори за 2019г., съвместно със съответните Районни здравноосигурителни каси.

comments: Closed

Comments are closed.