На вниманието на всички лекари и магистър- фармацевти работещи на територията на област Плевен

Posted on 2nd септември 2019 in Новини

Считано от 27.08.2019 г. има изменение на Наредба №4/2009 г. на МЗ за изписване на лекарствени продукти съдържащи наркотични вещества. В чл.15 е направена поправка, от която следва всички лекарствени препарати съдържащи ТРАМАДОЛ вкл. и тези съдържащи под 30-50 мг като Дорета, Паратрамал и др. да се изписват на зелена рецепта считано от 27.08.2019 г.

comments: Closed

Comments are closed.