НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ, ОБЩО ПРАКТИКУВАЩИ ЛЕКАРИ, СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПРАКТИКИ ЗА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОИЯ В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

Posted on 2nd декември 2019 in Новини

Относно спазване правото на закрила на детето, регламентирано в чл.10, ал.1 от Закона за закрила на детето, изпълнение на задължението за съдействие, регламентирано в чл.7, ал.1 и 2 от същия Закон Ви напомняме, че при установяване на бременност при непълноленти момичета – „деца в риск“ е необходимо да се спазват следните указания:

1.Водене на медицинска документация /дневник, карта за наблюдение на бременността, амбулаторен лист от преглед/ за регистриране на непълноленти бременни момичета или след раждане – „деца в риск“, съгласно Закон за закрила на детето

2.Навременно уведомяване по телефон или електронна поща на Дирекция „Социално подпомагане“ /Отдел закрила на детето/ след установяване на бременност при непълнолетни момичета или раждане – „ деца в риск“ по местоживеене на следните телефони:

ДСП отдел закрила на детето /ОЗД/ Плевен – 064/ 88 27 43 ДСП /ОЗД/ Белене – 0658/ 3 32 52 ДСП /ОЗД/ Долна Митрополия – 06552/ 22 30 ДСП /ОЗД/ Кнежа – 09132/ 76 16 ДСП /ОЗД/ Левски – 0650/ 8 28 52 ДСП /ОЗД/ Никопол – 06514/ 35 18 ДСП /ОЗД/ Червен бряг – 0659/ 9 98 20

comments: Closed

Comments are closed.