НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ

Posted on 21st февруари 2017 in Информация за лечебните заведения

Осъществяване на метрологичен контрол

Във връзка с чл.5 от Закона за измерванията /ЗИ/ е необходимо да бъде извършен метрологичен контрол на средствата за измерване /електрокардиографи и механични манометри за кръвно налягане/, които се използват.

Периодичността на тези проверки според Заповед № А-333/29.05.2014г. на председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор е две години. Използваните в лечебните и здравни заведения везни също подлежат на метрологичен контрол, но периодичността на тези проверки е една година.

По чл. 44, т.3 от Закона за измерванията лицата, които използват средства за измерване са длъжни да ги заявят и представят за проверка в Регионален отдел на Главна дирекция „Мерки и измервателни уреди“ – гр. Плевен, кв. Сторгозия, до бл. 67. Лице за контакт: Ивайло Йорданов, GSM 0878 241 547.

При надзорна проверка от инспекторите на ДАМТН лицата, които използват средства за измерване, без да изпълняват изискванията на чл. 44, от ЗИ, подлежат на имуществена санкция в размер  от 200 до 500лв., а при повторно нарушение – санкцията се удвоява.

comments: Closed

Comments are closed.