На вниманието на всички лечебни заведения на територията на област Плевен

Започна отчетна камапания 2015г.

         На основание чл.6 ал.3 от Закона за лечебните заведения, Наредба №1/27.02.2013г. на МЗ, чл.20 от Закона за статистиката и чл.10 ал.6, чл.27 ал.2 и ал.3 от Закона за здравето от 12.01.2016г. до 22.01.2016г. всички лечебни заведения следва да получат формуляри за медико-статистически отчети в  РЗИ – Плевен, ул. Данаил Попов №18, ет.3, както следва:

 – стая 5 – ДКЦ, МЦ, МДЦ, СМДЛ, СМТЛ, лекари специалисти;

 – стая 4 –  ОПЛ и лекари по дентална медицина /формулярите са на разположение и в РК на БЗС/.

         Формулярите се намират на сайта на НЦОЗА в категория Основни дейности/Отчетна дейност/Формуляри за годишно отчитане през 2016г. за дейността на ЛЗ през 2015г., откъдето могат да бъдат отпечатани за попълване.

         За информация по отчетната кампания – отдел ЗИ, Дирекция „Медицински дейности“ при РЗИ – Плевен, тел. 0878 549 666.

comments: Closed

Comments are closed.