НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ОПЛ

УВАЖАЕМИ  КОЛЕГИ,

Информираме, че след проведена кореспонденция с Национална здравноосигурителна каса, считано от 17.11.2023 г., е възможно момичета на възраст от 10 до 13 г. – целева група по Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка 2021-2024 г., на които е приложена първа доза ваксина Gardasil 9 преди 01.09.2023 г., след закупуването ѝ от аптечна мрежа, да завършат своя ваксинационен курс безплатно с втора доза Gardasil 9 при общопрактикуващите си лекари, в рамките на програмата.

За целта е необходимо да са изпълнение следните изисквания:

  1. Момичетата да са получили първа доза Gardasil 9 на възраст между 10 навършени години и 13 години 11 месеца и 29 дни;
  2. Да е изминал интервал от поне 6 месеца след поставяне на първата доза ваксина Gardasil Напомняме, че втора доза Gardasil 9 се поставя в период 6-12 месеца след първа доза Gardasil 9 при лица от целевата група по програмата.
  3. В случай, че първата доза Gardasil 9 е поставена от друг лекар, родител на ваксинираното момиче да предостави на общопрактикуващия лекар медицински документ с вписани в него търговско наименование на приложената ваксина – Gardasil 9, дата на поставяне, партиден номер (незадължително), подпис/печат на лекар, приложил ваксината.

Информация за създадената възможност е публикувана и на интернет-страницата на Националната здравноосигурителна каса в рубрика „Извънболнична помощ“ – указания за ОПЛ.

comments: Closed

Comments are closed.