На вниманието на лечебните заведения и потребителите

Уведомявам Ви, че достъпът до следните регистри е възстановен:

  • Регистър на Дрогериите;
  • Регистър на Ражданията;
  • Регистър на Инвазивната Кардиология;
  • Електронна база данни за медицински изделия.

Новият URL адрес на Национален Регистър на Инвазивната кардиология е https://invcard.mh.government.bg/pci12.html

comments: Closed

Comments are closed.