НА ВНИМАНИЕТО НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ

Според указанията на СЗО, кодирането на смъртността трябва да следва правилата при кодиране на грип.

Кодове в МКБ 10 за COVID-19:

U07.1 COVID-19, идентифициран вирус

Използвайте този код, когато COVID-19 е потвърден чрез лабораторно изследване, независимо от тежестта на клиничните признаци или симптоми. При необходимост от идентифициране на пневмония или други прояви, използвайте допълнителен код.

Не включва: коронавирусна инфекция, неуточнена локализация (В34.2)

Коронавирус като причина за болести, класифицирани другаде (В97.2)

Тежък остър респираторен синдром [SARS], неуточнен (U04.9)

U07.2 COVED-19, неидентифициран вирус COVID-19 БДУ

Използвайте този код, когато COVID-19 е диагностициран клинично или епидемиологично, но лабораторните изследвания са неубедителни или не са налични. При необходимост от идентифициране на пневмония или други прояви, използвайте допълнителен код.

Не включва: Коронавирусна инфекция, неуточнена локализация (В34.2)

COVID-19:

  • потвърден чрез лабораторно изследване (U07.1)
  • специално скринингово изследване за откриване на други вирусни болести (Z11.5)
  • наблюдение при съмнение за други болести или състояния (Z03.8)

За повече информация, предоставяме следния уебсайт за онлайн версия на МКБ 10: https://icd.who.int/browsel0/2019/en#/U00-U49

comments: Closed

Comments are closed.