НА ВНИМАНИЕТО НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

ОТНОСНО: Установени нарушения при издаване на карти за оценка на физическата годност за водачи на МПС

 Напомняме ви за необходимостта от стриктно спазване разпоредбите на чл. 6, ал. 1 и 2 от Наредба № 3 от 11 май 2011 г. за изискванията за физическа годност към водачите на моторни превозни средства и условията и реда за извършване на медицинските прегледи за установяване на физическата годност за водачите от различните категории.

comments: Closed

Comments are closed.