На вниманието на лечебните заведения

В ДВ бр.43 от 14.05.2013г. е публикувана Наредба №3 от 8 май 2013г. за утвърждаването на медицински стандарт по превенция и контрол на вътреболничните инфекции. Изпълнението влиза в сила от 11.05.2013г.

изтегли стандарт

comments: Closed

Comments are closed.