На вниманието на лечебните заведения

В ДВ бр.47 от 28.05.2013г. е публикувано изменение на Наредба №15/2005г. на МЗ за имунизациите в Р България.

пълния текст на Наредба №15/2005г.

comments: Closed

Comments are closed.