На вниманието на лечебните заведения

Изменения в Наредба №21/2005г. за реда за регистрация, съобщаване и отчет на заразните болести публикувани в ДВ бр.52 от 08.07.2011г. изтегли

comments: Closed

Comments are closed.