На вниманието на общопрактикуващите лекари

Posted on 17th октомври 2011 in Следдипломно обучение

Във връзка с писмо изх.№ 21-00-199/27.05.2011 г. на министерството на здравеопазването Ви уведомяваме следното:

изтегли

Относно изтеклия през юли, 2009 г. срок за допускане до държавен изпит на специализанти, зачислени по реда на Наредба №47

изтегли

comments: Closed

Comments are closed.