НА ВНИМАНИЕТО НА ОПЛ В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

УВАЖАЕМИ КОЛЕГА,

За осигуряване непрекъснатост и устойчивост на имунизационния процес и изпълнението на Националната имунизационна политика, през 2020 г. МЗ сключи нови двугодишни договори за доставка на ваксини за извършване на задължителни имунизации.

По обособената позиция за ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш, хепатит Б, полиомиелит и Хемофилус инфлуенце тип Б (шесткомпонентна) за настоящата година е сключен договор за доставка на ваксина Hexacima, производител Санофи Пастьор. Същата е предназначена за обхващане с три дози на новородени деца, при навършване на 2 месечна възраст.

Към момента обаче в страната се прилага друга шесткомпонентна ваксина Infanrix Hexa, производител ГлаксоСмитКлайн.

В Кратката характеристика на продукта и на двете ваксини не е посочено, че същите могат да се заменят с други ваксини.

С цел недопускане необхванати деца с три дози шесткомпонентна ваксина от един производител е необходимо:

Да предоставите справка в РЗИ-Плевен относно:

брой необходими дози Infanrix Hexa за обхващане на новородени със започнала първична имунизация /родените до 28.02.2021 г./, включени в пациентските Ви листи с цел осигуряване от РЗИ на необходимите три дози за първична имунизация. Ако останат допълнителни количества ваксина Infanrix Hexa в склада на МЗ, след разпределението на ваксината на всички РЗИ, същите ще се предоставят по три дози и за обхващане на децата, родени след месец февруари 2021г.

брой деца, родени през м. март 2021 г., включени в пациентските Ви листи

брой деца, родени през м. април 2021 г., включени в пациентските Ви листи до момента.

Справката следва да предоставите в РЗИ-Плевен до 16.04.2021г.на имейл адрес: rzi@rzi-pleven.com

comments: Closed

Comments are closed.