НА ВНИМАНИЕТО НА ОПЛ И ДМСГД

Posted on 27th февруари 2019 in Информация за лечебните заведения

Доставка на многодозови флакони ППД Туберкулин

От 2019 г. осигуряваният от Министерство на здравеопазването ППД Туберкулин се доставя в многодозови флакони по 10 дози. Съгласно т. 6.3. Срок на годност от Кратката характеристика на продукта, налична на интернет-страницата на Изпълнителна агенция по лекарствата (https://www.bda.bg/images/stories/documents/bdias/2016-02-24-3713.pdf), многодозовите флакони могат да се използват в продължение на 4 седмици след първото изтегляне при спазване на следните условия:

-Срокът на годност не е изтекъл;

-Препаратът е съхраняван в хладилник (от 2°С до 8°С);

-Капачето на флакона не е потапяно във вода;

-При изтеглянето на всички дози е спазвана техниката на асептика.

В допълнение Ви информираме, че при употребата на многодозовите флакони задължително се спазват правилата на добрата инжекционна практика (използване на нови стерилни игла и спринцовка за всеки пациент и отстраняване на иглата за изтегляне на дозата от флакона след всяко теглене), като никога не трябва да се оставя игла в капачето на флакон.

При използване за първи път на многодозов флакон, същият трябва да бъде ясно обозначен с дата и час на начало на използването и дата на час на край на използването на флакона с цел правилно прилагане и контрол.

За използване на многодозов флакон до 4 седмици от първото изтегляне, същият трябва да се съхранява непрекъснато при хладилни условия. При провеждане на кампанийни изследвания на проба Манту на подлежащи деца и престой на флакона на стайна температура в рамките на работния ден, същият се унищожава след приключване на деня, независимо от наличното в него количество на ППД, за да се предотврати риска от микробно замърсяване на съдържанието.

comments: Closed

Comments are closed.