На вниманието на ОПЛ и специалистите по акушерство и гинекология

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Уведомяваме Ви, че в Категорията „Формуляри и бланки” е поместена бланка „Удостоверение за термина на раждане”. Бланката се издава, за да послужи пред Дирекция „Социално подпомагане” – Плевен за получаване на еднократна помощ при бременност от социално неосигурена жена.

comments: Closed

Comments are closed.