НА ВНИМАНИЕТО НА ОПЛ-ПРОМЯНА НА ТИПА НА ВАКСИНАТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПЪРВИЧНА ИМУНИЗАЦИЯ НА ДЕЦА, РОДЕНИ ОТ 01.01.2018Г.

По т.1 от писмото на МЗ:

С писмо на МЗ №16-00-29/28.11.2017г. е разпоредено първичната имунизация срещу дифтерия, тетанус, коклюш, полиомиелит, хемофилус инфлуенце тип Б и хепатит Б на деца, родени от 01.01.2018г.до 31.03.2018г. да се извършва с ваксини Пентаксим и Енжерикс Б в  сроковете, упоменати в Приложение №1 на наредбата и съгласно кратките характеристики на продуктите.

По т.2 от писмото на МЗ:

При децата, родени преди 01.01.2018г. първичната имунизация срещу дифтерия, тетанус, коклюш, полиомиелит, хемофилус инфлуенце тип Б и хепатит Б ще продължи да се извършва с ваксина Инфанрикс Хекса. Във връзка с това в срок до 08.12.2017г. е необходимо да предоставите в отдел ПЕК на РЗИ-Плевен писмена информация за количества ваксина Инфанрикс Хекса, необходими за провеждане на първична имунизация срещу дифтерия, тетанус, коклюш, полиомиелит, хемофилус инфлуенце тип Б и хепатит Б на децата, родени преди 01.01.2018г.

По т.3 от писмото на МЗ:

В срок до 22.12.2017г. е необходимо да се явите в отдел ПЕК на РЗИ-Плевен за получаване на необходимите Ви количества ваксина Инфанрикс Хекса за децата, родени преди 01.01.2018г. При излишък от ваксината е необходимо да я върнете в РЗИ-Плевен в упоменатия срок.

При последваща промяна на типа на ваксината за първична имунизация на новородените през 2018г., ще бъдете своевременно уведомени.

comments: Closed

Comments are closed.