НА ВНИМАНИЕТО НА ОПЛ-ПЪРВИЧНА ИМУНИЗАЦИЯ СРЕЩУ ДИФТЕРИЯ, ТЕТАНУС, КОКЛЮШ, ПОЛИОМИЕЛИТ, ХЕМОФИЛУС ИНФЛУЕНЦЕ ТИП Б И ХЕПАТИТ ТИП Б НА РОДЕНИТЕ ПРЕЗ ДЕВЕТМЕСЕЧИЕТО НА 2018г.

Posted on 18th декември 2018 in Информация за лечебните заведения

С оглед адекватно обхващане с първична имунизация срещу дифтерия, тетанус, коклюш, полиомиелит, хемофилус инфлуенце тип Б и хепатит тип Б на родените през деветмесечието на 2018г. с писмо на МЗ №16-00-29/11.12.2018г е разпоредено:

1.Да се имунизират с три приема шесткомпонентна ваксина ИНФАНРИКС ХЕКСА обхванатите с 1 прием монохепатитна ваксина ЕНЖЕРИКС в родилен дом и без започната първична имунизация с петкомпонентна ваксина ПЕНТАКСИМ.

2.Да се имунизират с три приема петкомпонентна ваксина ИНФАНРИКС-IPV+HIB обхванатите с 2 приема монохепатитна ваксина ЕНЖЕРИКС /в родилен дом и на I-ви месец/ и без започната първична имунизация с петкомпонентна ваксина ПЕНТАКСИМ. Същите следва да се обхванат и с III-ти прием ЕНЖЕРИКС, съгласно Имунизационния календар на страната.

Децата, при които реимунизацията с ПЕНТАКСИМ е преустановена, с цел осигуряване на ваксина за първична имунизация, следва да се реимунизират с ИНФАНРИКС-IPV+HIB.

comments: Closed

Comments are closed.