На вниманието на ОПЛ /ШЕСТКОМПОНЕНТНА ВАКСИНА/

От 03.02.2016г. в РЗИ – Плевен ОПЛ може да получат шесткомпонентна ваксина – Hexacima. Съгласно писмо на МЗ №16-00-6/29.01.2016г. ваксината е за обхващане на децата, родени през м. декември 2015г. и м. януари 2016г. Получаването на ваксината от ОПЛ ще става след представяне на справка за броя новозаписани
пациенти, родени през посочените месеци.

comments: Closed

Comments are closed.