На вниманието на ОПЛ

Съгласно изменение и допълнение на Наредба №15/2005г. на МЗ за имунизациите в РБ /ДВ бр. 54/01.07.2014г./, децата родени след 01.06.2014г. ще бъдат обхващани от втория месец с ваксина ДТКаХепБПиХИБ-шесткомпонентна ваксина, която включва в състава си и ваксина срещу хепатит Б. Във връзка с това следва да преустановите прилагането на втори прием хепатит Б ваксина на едномесечна възраст на децата, родени след 01.06.2014г.

Наредба №15/2005г. за имунизациите в Р България

comments: Closed

Comments are closed.