На вниманието на ОПЛ

Писмо на МЗ №16-26-32/22.04.2016г., относно посещение на деца в детски и учебни заведения без документация за проведени задължителни имунизации според възрастта.

comments: Closed

Comments are closed.