На вниманието на ОПЛ

Писмо на МЗ №16-00-34/06.06.16г., относно доставка на ваксини през 2016г.

Допълнително приложение /таблица/ към Сведението за извършените имунизации и реимунизации за второ тримесечие на 2016г. за ваксина Тетраксим на 6 години

comments: Closed

Comments are closed.