НА ВНИМАНИЕТО НА РАБОТОДАТЕЛИ, НАЕМАЩИ РАБОТНИЦИ ОТ ЧУЖБИНА

Posted on 31st май 2019 in Новини

С писмо №16-00-20/23.05.2019г. до директорите на всички РЗИ и изпълнителния директор на Агенция по заетостта, МЗ уведомява за увеличаване броя на случаите на морбили в страната и 19 държави членки на Европейския съюз (Австрия, България, Чехия, Дания, Естония, Финландия, Франция, Унгария, Ирландия, Италия, Литва, Люксембург, Полша, Румъния, Словакия, Испания, Швеция, Норвегия и Швейцария). На Европейския континент, най-много случаи на морбили са докладвани в Украйна – 45 147 сл., регистрирани само през първите 4 месеца на 2019г. По данни на Агенцията по заетостта за първите осем месеца на 2018 г. в България са регистрирани 5 927 граждани на Украйна и 142 на Сърбия, които работят основно в сектора „хотелиерство и ресторантьорство“.Това крие риск от внос но морбили със сезонни работници от други държави. Във връзка с гореизложеното, МЗ препоръчва на работодателите, при наемане на работници от други държави временно да въведат изискването за провеждане на серологично изследване за установяване наличието/липсата на защитен имунитет срещу морбили.

comments: Closed

Comments are closed.