На вниманието на специалистите, извършващи имунизации с ваксина срещу COVID-19

Posted on 20th февруари 2021 in Информация за лечебните заведения

Достъпа до модул имунизации (регистъра за ваксини) имат само лекари членове на Български лекарски съюз (БЛС) чрез КЕП – (правилото е относимо за всички практикуващи лекари). Задължението на всеки лекар, извършващ имунизации срещу COVID-19 е да въведе в рамките на деня на имунизацията в Националната информационна система данни за имунизираното лице.
В информираното съгласие за извършване на ваксинация срещу COVID-19 версия 4 – в него е добавено Националния референтен номер (НРН), който следва да се попълва от лечебното заведение след поставяне на ваксината. НРН се генерира от регистъра, който е уникалния номер на документа в Националната информационна система, същият се вписва в документа заедно с подписа от лекар. Информация за възникнали нежелани лекарствени реакции от ваксината срещу COVID-19, може да се подава и на дежурните телефони на РЗИ – Плевен.

Ръководство на потребителя за работа в регистъра на имунизирани лица

! Информирано съгласие за извършване на ваксинация срещу COVID-19

comments: Closed

Comments are closed.