Нова възможност за облекчаване на административните услуги

Posted on 3rd юли 2013 in Електронни услуги

РЗИ – Плевен предлага възможност за улеснение достъпа и реализацията на административни услуги, извършвани от инспекцията. Вие можете да получите електронни услуги, като подадете искане и приложите необходимите документи, използвайки Универсален електронен подпис (УЕП).

Какво Ви е необходимо?

Валиден сертификат за Универсален електронен подпис.

Какво трябва да направите?

Да попълните електронния формуляр за избраната електронна услуга.

Да изпратите електронния формуляр.

Да заплатите таксата за исканата услуга по един от посочените начини.

Какво получавате?

Входящия номер и дата на регистрация на Вашата преписка.

За контакти при технически проблеми:

e-mail: rzi@rzi-pleven.com


Единен портал за достъп до електронни административни услуги (ЕПДЕАУ) – Държавна агенция „Електронно управление“

comments: Closed

Comments are closed.