НП за отказване на тютюнопушенето

Posted on 9th март 2011 in Новини

На вниманието на желаещите да откажат цигарите:

Националната линия за отказ от тютюнопушене е 0700 10 323

интернет страницата на Националната програма за ограничаване на тютюнопушенето е www.aznepusha.bg

comments: Closed

Comments are closed.