Обявени свободни длъжности в „УМБАЛ-Д-р Георги Странски“ ЕАД Плевен

Posted on 26th април 2022 in Новини, Следдипломно обучение

Обявени свободни длъжности в „УМБАЛ-Д-р Георги Странски“ ЕАД Плевен

База за обучение

Специалност

Брой обявени свободни длъжности за специализанти

Начална дата за подаване на документи

Крайна дата за подаване на документи                     

Телефон за контакт (и евентуално лице за контакт)

Мястото финансирано ли е от държавата (да/не)

1.

„УМБАЛ-Д-р Георги Странски“ ЕАД Плевен

Кардиология

1

23.4.2022 г.

23.05.2022 г.

064/886319

НЕ

2.

„УМБАЛ-Д-р Георги Странски“ ЕАД Плевен

Кожни и венерически болести

1

23.4.2022 г.

23.05.2022 г.

064/886319

НЕ

3.

„УМБАЛ-Д-р Георги Странски“ ЕАД Плевен

Ортопедия и травматология

1

23.4.2022 г.

23.05.2022 г.

064/886319

НЕ

4.

„УМБАЛ-Д-р Георги Странски“ ЕАД Плевен

Психиатрия

3

23.4.2022 г.

23.05.2022 г.

064/886319

НЕ

5.

„УМБАЛ-Д-р Георги Странски“ ЕАД Плевен

Нервни болести

1

23.4.2022 г.

23.05.2022 г.

064/886319

НЕ

6.

„УМБАЛ-Д-р Георги Странски“ ЕАД Плевен

Очни болести

1

23.4.2022 г.

23.05.2022 г.

064/886319

НЕ

7.

„УМБАЛ-Д-р Георги Странски“ ЕАД Плевен

Гастроентерология

2

23.4.2022 г.

23.05.2022 г.

064/886319

НЕ

8.

„УМБАЛ-Д-р Георги Странски“ ЕАД Плевен

Урология

1

23.4.2022 г.

23.05.2022 г.

064/886319

НЕ

comments: Closed

Comments are closed.