ОБЯВЯВАНЕ НА ГРИПНА ЕПИДЕМИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Posted on 5th март 2020 in Новини

Във връзка с регистриран нов епидемичен подем на заболявания от грип и ОРЗ, включително и тежки остри респираторни инфекции, в условията на епидемично разпространение на COVID-19 в световен план и препоръки на Националния оперативен щаб на територията на Република България е обявена Грипна епидемия със Заповед на Министъра на здравеопазването изх. №РД-01-114/05.03.2020 г., считано от 06.03.2020 г. до 11.03.2020, включително.

РАЗПОРЕДЕНИ СА СЛЕДНИТЕ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ:

1. Да бъдат преустановени учебните занятия в училищата;

2. Препоръчва се да бъдат преустановени учебните занятия в университетите;

3. Препоръчва се детските градини да останат отворени, при задължително изискване за медицински преглед на входа, както и при засилени мерки за почистване и дезинфекция в помещенията. По преценка на родители и семействата децата може да не посещават детската градина в определения превантивен ограничителен период до 11 март.

4. Да бъдат преустановени детските и женски консултации, профилактичните прегледи, профилактичните имунизации, приема и провеждането на планова оперативна дейност и свижданията във всички лечебни заведения;

5. Препоръчва се да бъдат преустановени масови мероприятия, вкл. спортни и културни.

comments: Closed

Comments are closed.