ОГРАНИЧЕТЕ ПОСЕЩЕНИЯТА В РЗИ – ПЛЕВЕН, ПОЛЗВАЙТЕ ЕЛЕКТРОННИТЕ УСЛУГИ

Posted on 16th март 2020 in Новини

Гражданите да използват електронни административни услуги, препоръчва Националният оперативен щаб за коронавируса COVID-19.

Във връзка с обявената от Световната здравна организация спешност за общественото здраве от международно значение по отношение на коронавирус COVID-19, както и регистрираните случаи на заболяването в България, държавата набеляза и предприе изключително сериозни мерки за противодействие и превенция, с цел да се спре разпространението. Националния оперативен щаб за коронавируса вече разпространи препоръки, отнасящи се до цялостната дейност на администрациите.

– РЗИ – Плевен напомня за предоставената възможност за заявяване по електронен път на административни услуги, чрез подаване на документи по електронна поща rzi@rzi-pleven.com. Предлаганите електронни административни услуги са обявени в категория „Електронни услуги”;

– осигурено е подаването на заявления за услуги, сигнали, жалби, искания и други и през системата за сигурно електронно връчване /е-връчване/;

– информация за административното обслужване може да получите и на телефоните публикувани в раздел „Контакти” на сайта на РЗИ – Плевен Контакти.

С цел ограничаване разпространението на COVID-19 призоваваме гражданите да се възползват от възможността на отдалечения достъп до администрацията, само в краен случай и при невъзможност да посещават инспекцията на място в рамките на установеното работно време.

comments: Closed

Comments are closed.