План за обучение в курсове за военна подготовка на служители от държавна и местна администрация

По Проект на „План за обучение в курсове за военна подготовка на служители
от държавната и местна администрация и юридическите лица през 2013г“ е
публикуван на интернет – страницата на Министерството
на отбраната: www.mod.bg/bg/documents_planoveProgramiStrategii.html

Във връзка с горепосоченото до 01.05.2012 год. представете
в РЗИ –
Плевен, дирекция „Медицински дейности“, списък
на желаещите служители за участие в курсовете.

Заявката да бъде оформена на хартиен носител и дублирана на електронен
адрес rzi@rzi-pleven.com

За допълнителна информация: д-р Юлиян Найденов-тел. 0878742666

comments: Closed

Comments are closed.