План разписание ВМА – София

Posted on 20th юни 2014 in Следдипломно обучение

РЗИ разполага с  утвърденото от Началника на Военномедицинска академия ПЛАН – РАЗПИСАНИЕ за продължаващо медицинско обучение на висшите медицински и немедицински кадри и професионалисти по здравни грижи, които се предвиждат да бъдат проведени в катедрите /клиниките/ на Военномедицинска академия през учебната 2014/2015 г. При планирането на кадрите за участие в курсовете, моля да се съобразите с условията, посочени в плана за всеки курс поотделно. Заявки без попълнено ЕГН, номер на курса и време на провеждане, няма да бъдат обсъждани.

План-разписанието и образците за заявките за участие, може да намерите в РЗИ – ул.”Данаил Попов” №18, ет.3, стая №4. План-разписанието може да бъде разгледано и онлайн в сайта на Военномедицинска академия:  www.vma.bg Тел.за справки: 02/922-5630; 922-5866; e-mail:uno@vma.bg

comments: Closed

Comments are closed.