План – разписание за продължаващо медицинско обучение – ВМА

Posted on 19th юни 2015 in Следдипломно обучение

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Уведомяваме Ви, че план-разписанието на Военномедицинска академия за продължаващо медицинско обучение на висшите медицински и немедицински специалисти и професионалистите по здравни грижи за учебната 2015/2016г. е публикувано на сайта на Академията (в частта „Академична дейност”). Срокът за подаване на заявленията е удължен до 15.07.2015 г.

Допълнителна информация може да получите на следните телефони:   (02)9225418; (02)9225190 – Учебно-научен отдел.

comments: Closed

Comments are closed.