План-разписание МУ-София

РЗИ разполага с утвърденото ПЛАН – РАЗПИСАНИЕ на курсове и индивидуално обучение за следдипломна квалификация на висшите медицински  и  немедицински кадри през 2024 година от МУ – СОФИЯ. Уведомяваме ви, че План-разписанието за 2024г. е качено на Интернет-страницата на Медицински факултет в раздел СДО. Електронният адрес на МФ-София е: medfac.mu-sofia.bg.

План-разписанието и образците за заявките за участие, може да намерите в РЗИ – Плевен, Дирекция Медицински дейности – ул. Данаил Попов №18, ет.3, стая №3. Краен срок за подаване на заявките – 31.07.2023г.

Заявки могат да бъдат подавани и на e-mail: mfsdo@medfac.mu-sofia.bg

comments: Closed

Comments are closed.