План-разписание МУ-София

Posted on 12th юни 2024 in Следдипломно обучение

РЗИ-Плевен разполага с утвърденото ПЛАН – РАЗПИСАНИЕ на курсове и индивидуално обучение за следдипломна квалификация на висшите медицински  и  немедицински кадри през 2025 година на МУ – СОФИЯ. Уведомяваме ви, че План-разписанието за 2025г. е качено на Интернет-страницата на Медицински факултет в раздел СДО. Електронният адрес на МФ-София е: medfac.mu-sofia.bg.

Краен срок за подаване на заявките чрез РЗИ-Плевен – 31.07.2024г.

Заявки могат да бъдат подавани и на e-mail: mfsdo@medfac.mu-sofia.bg до 08.09.2024г.

comments: Closed

Comments are closed.