План разписание МУ-София

Posted on 17th юни 2019 in Новини

РЗИ разполага с утвърденото ПЛАН – РАЗПИСАНИЕ на курсове и индивидуално обучение за следдипломна квалификация на висшите медицински и немедицински кадри през 2020 година от МУ – СОФИЯ. Уведомяваме ви, че План-разписанието за 2020г. е качено на Интернет-страницата на Медицински факултет в раздел СДО. Електронният адрес на МФ-София е: medfac.mu-sofia.bg. На основание заповед № 685/01.10.2012 г. в сила от 01.10.2012 г. е определена такса за право за участие, в размер на 30 лв., за тематични курсове и индивидуално обучение.

– такса за тематични лекционни курсове – 15 лв. на учебен ден

– такса за тематични курсове с практическа насоченост или използване на апаратура – 30 лв. на учебен ден

– индивидуално теоретично обучение – 15 лв. на учебен ден -индивидуално обучение с практическа насоченост или използване на апаратура – 30 лв. на учебен ден

– такса за тематични лекционни курсове за чужденци, които не са граждани на държави от ЕС или ЕИП – 30 лв. на учебен ден

– такса за тематични курсове с практическа насоченост или използване на апаратура, за чужденци, които не са граждани на държави от ЕС или ЕИП – 60 лв. на учебен ден

– индивидуално теоретично обучение на чужденци, които не са граждани на държави от ЕС или ЕИП – 30 лв. на учебен ден

– индивидуално обучение с практическа насоченост или използване на апаратура на чужденци, които не са граждани на държави от ЕС или ЕИП – 60 лв. на учебен ден

Таксите могат да претърпят промяна.

За безплатните обучения се заплаща еднократно такса участие и такса за издаване на удостоверение.

План-разписанието и образците за заявките за участие, може да намерите в РЗИ, Дирекция Медицински дейности – ул.”Данаил Попов” №18, ет.3, стая №3. Краен срок за подаване на заявките – 26.07.2019 г.

comments: Closed

Comments are closed.