План-разписание на курсовете на МУ- София за 2013/2014г.

Posted on 27th юни 2013 in Следдипломно обучение

РЗИ – Плевен разполага с утвърденото от Декана на Медицински факултет – СофияПЛАН – РАЗПИСАНИЕ за курсовете за следдипломна квалификация и индивидуално обучение на висшите медицински кадри и професионалистите по здравни грижи, които се предвиждат да бъдат проведени в катедрите /клиниките/ на Медицински факултет  – СОФИЯ през учебната 2013/2014 г. План-разписанието и образците за заявките за участие, може да намерите в РЗИ – ул.Данаил Попов №18, ет.3, стая №4. Същото може да бъде разгледано и онлайн в сайта на МУ-София. Срок за подаване на заявките 24.07.2013г.

Допълнителна информация може да получите на тел.:  0878 479 666, Т.Бошнакова

 

 

comments: Closed

Comments are closed.