План-разписание на курсовете на ВМА – София за 2013/2014г.

Posted on 27th юни 2013 in Следдипломно обучение

РЗИ – Плевен разполага с утвърдения от Началника на Военномедицинска академия ПЛАН – РАЗПИСАНИЕ за курсовете за следдипломна квалификация и индивидуално обучение на висшите медицински кадри и професионалистите по здравни грижи, които се предвиждат да бъдат проведени в катедрите /клиниките/ на Военномедицинска академия през учебната 2013/2014 г. План-разписанието и образците за заявките за участие, може да намерите в РЗИ – ул.Данаил Попов №18, ет.3, стая №4. Същото може да бъде разгледано и онлайн в сайта на ВМА. Предложенията се изпращат в Учебно-научния отдел на ВМИ-гр. София 1606, ул. Г.Софийски №3 в срок до 15.07.2013г.

comments: Closed

Comments are closed.