План-разписание Сити Клиник УМБАЛ – София

Posted on 26th юли 2016 in Новини

РЗИ разполага с план-разписанието на Сити Клиник УМБАЛ за  продължаващо обучение на висшите медицински специалисти и професионалисти по здравни грижи.

За участие в курсовете трябва да се подават само заявки на кандидати, отговарящи на условията, посочени в плана за всеки курс поотделно. Програмата за 2016 г. може да намерите в РЗИ – Плевен, ул. Данаил Попов №18,ет.3 ,стая №5, както и на Интернет-страницата на Сити Клиник в раздел „Учебен отдел“. Електронният адрес е: www.cityclinic.bg/bg/sofia/home. На този адрес могат да бъдат намерени и образци на заявките за обучение.

Допълнителна информация може да се получи на тел.02/903 8582; 0895 584 445 – г-жа Аделина Викторова.

comments: Closed

Comments are closed.