Превантивни дейности сред рискови групи в изпълнение на Националната програма за превенция и контрол на ХИВ и сексуално предавани инфекции /СПИ/ в Република България за периода 2017-2020г.

Posted on 30th август 2017 in Новини

Към РЗИ – Плевен функционира от 2003г. Кабинет за анонимно и безплатно консултиране и изследване за ХИВ/СПИН /КАБКИС/. В КАБКИС се предоставя възможност на желаещите да узнаят своя ХИВ статус при спазване на следните принципи:

  • анонимност – личните данни на клиента и резултатите от теста остават поверителни;
  • доброволност – изследването за СПИН е по желание;
  • конфиденциалност – всички данни за клиента, резултатите от теста и споделената информация остават поверителни;
  • безплатно.

Кабинетът се намира в гр. Плевен в сградата на РЗИ, ул. Княз Александър Батенберг І № 7, ет.3, к-т 307. Работното време е от 9.00ч. до 12.00ч. и от 12.30ч. до 17.00ч. С цел осигуряване на по-голяма достъпност на предлаганите услуги е осигурен мобилен кабинет за работа на терен.

Във връзка с изпълнение на Национална програма за превенция и контрол на ХИВ и СПИ в Република България за периода 2017-2020г., от 21.08.-30.11.2017г. РЗИ – Плевен, съвместно с представители на Фондация „Социални и здравни алтернативи“ – гр. Плевен ще предоставят дейности на терен. Дейностите са по „Приоритетна област 1. Превенция на ХИВ и сексуално предавани инфекции сред рисковите групи“:

  • лица, инжекционно употребяващи наркотици /ИУН/;
  • мъже, които правят секс с мъже /МСМ/.

Целта е ограничаване на разпространението на ХИВ и СПИ чрез:

  • промоция на здраве и здравословен начин на живот сред рисковите групи, разпространение и промоция на здравно-образователни информационни материали и предоставяне на кондоми;
  • пред и следтестово консултиране и изследване за ХИВ и сифилис.

Изследването за ХИВ ще се извършва на място с бързи тестове. Взетите кръвни проби за сифилис ще се изследват в отдел МИ на РЗИ – Плевен.

За достигане до местата за работата на терен е осигурен мобилен медицински кабинет /ММК/.

Изпълнението на дейностите е съгласно предварително изготвен график за работа на терен, съгласуван с РЗИ – Плевен.

 

comments: Closed

Comments are closed.