ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ЛКК-2024

Съгласно чл.6, и чл.7, ал.1-4 от Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза на работоспособността и на РКМЕ, моля в срок до 12.00ч. на 10.01.2024г. на електронна поща rzi@rzi-pleven.com да изпратите предложения за съставите на ЛКК във Вашето лечебно заведение подписани от управителя.

 Обръщам внимание, предложенията за създаване на ЛКК да отговарят стриктно на изискванията на чл.6, ал.2-8 от ПУОРОМЕР и на РКМЕ.

comments: Closed

Comments are closed.