Предложения на базите за обучение за места за специализанти, финансирани от държавата

Образец за подаване на необходимата информация за свободни длъжности за специализанти по клинични специалности

База за обучение Специалност Брой обявени свободни длъжности за специализанти Начална дата за подаване на документи Крайна дата за подаване на документи Телефон за контакт (и евентуално лице за контакт) Мястото финансирано ли е от държавата (да/не)
1. „АИППМП-ДОКТОР ХРИСТО ХРИСТОВ“ЕООД гр.Левски Обща медицина 2 25.03.2024 г. 05.04.2024г. 0878867944 да

Предложени свободни длъжности за специализанти за МФД по клинични специалности

Свободни длъжности за специализанти за МФД по клинични специалности, предложени от УМБАЛ „Света Марина – Плевен“ ООД

База за обучение Специалност Брой обявени свободни длъжности за специализанти Начална дата за подаване на документи Крайна дата за подаване на документи Телефон за контакт (и евентуално лице за контакт) Мястото финансирано ли е от държавата (да/не)
1 УМБАЛ „Света Марина – Плевен“ ООД Анестезиология и интензивно лечение 2 10.08.2023 10.09.2023 885545144 да
2 УМБАЛ „Света Марина – Плевен“ ООД Гастроентерология 2 10.08.2023 10.09.2023 885545144 да
УМБАЛ „Света Марина – Плевен“ ООД Медицинска онкология 2 10.08.2023 10.09.2023 885545144 да
3 УМБАЛ „Света Марина – Плевен“ ООД Клинична хематология 1 10.08.2023 10.09.2023 885545144 да
4 УМБАЛ „Света Марина – Плевен“ ООД Образна диагностика 2 10.08.2023 10.09.2023 885545144 да

База за обучение Специалност Брой обявени свободни длъжности за специализанти Начална дата за подаване на документи Крайна дата за подаване на документи Телефон за контакт (и евентуално лице за контакт) Мястото финансирано ли е от държавата (да/не)
1. ЕТ“ ГАЛЯ НАЙДЕНОВА2″ Обща медицина 1 20.07.2023 20.08.2023 0889202647 да

Свободни длъжности за специализанти за МФД по клинични специалности, предложени от МУ-Плевен

База за обучение Специалност Брой обявени свободни длъжности за специализанти Начална дата за подаване на документи Крайна дата за подаване на документи Телефон за контакт (и евентуално лице за контакт) Мястото финансирано ли е от държавата (да/не)
1 МУ-ПЛЕВЕН Медицинска генетика 1 17.03.2023 17.04.2023 064884148 да
2 МУ-ПЛЕВЕН Обща и клинична патология 1 17.03.2023 17.04.2023 064884148 да
3 МУ-ПЛЕВЕН Клинична микробиология 1 17.03.2023 17.04.2023 064884148 да
4 МУ-ПЛЕВЕН Съдебна медицина и деонтология 1 17.03.2023 17.04.2023 064884148 да

Свободни длъжности за специализанти за МФД по клинични специалности, предложени от „МБАЛ Свети Панталеймон – Плевен“ ООД

База за обучение Специалност Брой обявени свободни длъжности за специализанти Начална дата за подаване на документи Крайна дата за подаване на документи Телефон за контакт (и евентуално лице за контакт) Мястото финансирано ли е от държавата (да/не)
1 „МБАЛ Свети Панталеймон – Плевен“ ООД Анестезиология и интензивно лечение 2 17.03.2023 17.04.2023 0889321219 да
2 „МБАЛ Свети Панталеймон – Плевен“ ООД Вътрешни болести 2 17.03.2023 17.04.2023 0889321219 да
3 „МБАЛ Свети Панталеймон – Плевен“ ООД Гастроентерология 2 17.03.2023 17.04.2023 0889321219 да
4 „МБАЛ Свети Панталеймон – Плевен“ ООД Ендокринология и болести на обмяната 2 17.03.2023 17.04.2023 0889321219 да
5 „МБАЛ Свети Панталеймон – Плевен“ ООД Кардиология 2 17.03.2023 17.04.2023 0889321219 да
6 „МБАЛ Свети Панталеймон – Плевен“ ООД Клинична лаборатория 2 17.03.2023 17.04.2023 0889321219 да
7 „МБАЛ Свети Панталеймон – Плевен“ ООД Клинична микробиология 2 17.03.2023 17.04.2023 0889321219 да
8 „МБАЛ Свети Панталеймон – Плевен“ ООД Нефрология 2 17.03.2023 17.04.2023 0889321219 да
9 „МБАЛ Свети Панталеймон – Плевен“ ООД Нервни болести 2 17.03.2023 17.04.2023 0889321219 да
10 „МБАЛ Свети Панталеймон – Плевен“ ООД Образна диагностика 2 17.03.2023 17.04.2023 0889321219 да
11 „МБАЛ Свети Панталеймон – Плевен“ ООД Ортопедия и травматология 2 17.03.2023 17.04.2023 0889321219 да
12 „МБАЛ Свети Панталеймон – Плевен“ ООД Ревматология 2 17.03.2023 17.04.2023 0889321219 да
13 „МБАЛ Свети Панталеймон – Плевен“ ООД Физикална и рехабилитационна медицина 2 17.03.2023 17.04.2023 0889321219 да
14 „МБАЛ Свети Панталеймон – Плевен“ ООД Хирургия 2 17.03.2023 17.04.2023 0889321219 да
comments: Closed

Comments are closed.