Програма за продължаващо обучение през 2021г. в “НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И АНАЛИЗИ“

Posted on 4th януари 2021 in Новини, Следдипломно обучение

Програмата на курсовете за следдипломно и продължаващо обучение на висши медицински и немедицински кадри за 2021г е достъпна на интернет страницата на НЦОЗА:  http://www.ncpha.government.bg

Адрес за заявки и информация: 1431София бул. Акад.Иван Гешов №15 – НЦОЗА тел. (+359 2) 80 56 202; 80 56 286

Информация за курсовете: http://www.ncpha.government.bg

 e-mail: n.shumkov@ncpha.government.bg

comments: Closed

Comments are closed.