Програма за продължаващо обучение през 2024г. в НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И АНАЛИЗИ

Програмата на курсовете за следдипломно и продължаващо обучение на висши медицински и немедицински кадри за 2024г. е достъпна на интернет страницата на НЦОЗА http://www.ncpha.government.bg

Адрес за заявки и информация: 1431София бул. Акад.Иван Гешов №15 – НЦОЗА

тел. (+359 2) 80 56 202; 80 56 286

Информация за курсовете http://www.ncpha.government.bg

e-mail d.chavdarova@ncpha.government.bg

comments: Closed

Comments are closed.