ПРОГРАМА НА НАЦИОНАЛНИЯ ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И АНАЛИЗИ

Posted on 24th февруари 2014 in Следдипломно обучение

Уведомяваме Ви, че  е утвърдена  Програмата за курсовете за следдипломно и продължаващо обучение на висшите медицински и немедицински кадри за 2014 г. на Националния център по обществено здраве и анализи гр.София. Заявката за курса е в електронен вид, във формат EXСEL  и е предоставена за изтегляне от сайта на НЦОЗА /в рубрика „Учебна дейност – Учебна програма/.

Адрес за заявки и информация:

1431 София

Бул.”Акад.Ив.Гешов”№15

Национален център по обществено здраве и анализи

Тел:+359 2 80 56 202

Информация за курсовете:

http://www.ncpha.government.bg/

Попълнените заявки се изпращат по електронна поща:

n.shumkov@ncpha.government.bg

Попълването на всички полета е задължително.

Полетата от падащ списък са:

За включване в курс: – от падащия списък се избира курс

Желаете ли да ползвате общежитие? – възможни отговори са  ЗА и НЕ.

Форма за обучение в заявения курс: – възможни отговори са ПЛАТЕНА и БЕЗПЛАТНА

Форма на СДО /за специализанти: възможни отговори са ПЛАТЕНО ОБУЧЕНИЕ и ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА

След позициониране на курсора върху поле с падащ списък, вдясно долу до това поле се появява стрелка.При кликване с ляв бутон върху тази стрелка се отваря списък от който се избира съответната позиция.

 

comments: Closed

Comments are closed.