Промяна в Наредба №21/2005г.

Уведомяваме Ви, че в ДВ бр.56 от 08.07.2014г. е публикувано измемение на Наредба №21/2005г. за реда за регистрация, съобщаване и отчет на заразните болести.

пълният текст на наредбата можете да изтеглите от тук

comments: Closed

Comments are closed.