Първи юни – денят на детето

Posted on 27th май 2024 in Новини

Представяме на Вашето внимание двадесет и третото издание на информационния бюлетин на ДАБДП, посветено на Първи юни – денят на детето – празник на децата по целия свят, който подчертава техните права, благополучие и обществена значимост. Опазването на децата на пътя е от критично значение, тъй като те са особено уязвими и податливи на рисковете на движението. Затова е важно да се предприемат всички необходими мерки, за да се гарантира, че децата са в достатъчна степен защитени при взаимодействието им с пътната система. Това включва грижа и възпитание в семейството, в образованието и след това провеждане на информационни кампании, развитие на безопасна пътна среда, широка рамка на сътрудничество с обединяване на обществени ресурси. В материала представяме основни характеристики на децата като участници в движението и важни послания, които да напътстват ежедневните усилия за опазване на малките човеци като най-ценен човешки капитал.
Екипът на ДАБДП

Бюлетин за безопасност на движението по пътищата

comments: Closed

Comments are closed.