Регистър на декларациите по чл.49 от ЗПК

Posted on 21st март 2024 in Регистър по ЗПКОНПИ
ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР
на подадените декларации по чл. 49 от Закона за противодействие на корупцията от служителите на РЗИ – Плевен
№ по ред Име Фамилия Длъжност Декларация по чл. 49, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ Декларация по чл. 49, ал.1, т.4 от ЗПКОНПИ Декларация по чл. 49, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ Декларация по чл. 49, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ
Входящ номер Дата Вид Входящ номер Дата Вид Входящ номер Дата Входящ номер Дата
1 Емилия Попова Младши експерт ДН-01-1 06.02.2024 г.
2 Стефан Бояджиев Главен експерт ДН-01-2 06.02.2024 г.
3 Стефан Бояджиев Главен експерт ДН-1 встъпителна
4 Емилия Попова Младши експерт ДН-2 встъпителна
5 Коста Костов Главен експерт ДН-01-3 11.03.2024 г.
comments: Closed

Comments are closed.