РИСК ОТ РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА МОРБИЛИ

Posted on 19th февруари 2019 in Информация за лечебните заведения

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

На 13.02.2019г. в МЗ е получена информация от РЗИ-Благоевград за три хоспитализирани деца на възраст от 1г. до 2г.със съмнение за морбили, 2 сл. са от гр. Разлог и живеят на съседни улици, 1 сл. е от с. Краище, общ. Белица. Децата са хоспитализирани в периода 05.02.-11.02.2019г. в МБАЛ гр. Разлог с приемни диагнози „Остър ларинготрахеит”, лекувани с антибиотик, две от тях при появата на обрив и с антиалергични средства.

На 11.02.2019г. в СБАЛИПБ „Проф. Ив. Киров” гр. София е постъпила жена на 37г. от гр.София с клинична картина на морбили, а на следващия ден-дете на 3г. от гр. Банско също с типична клиника.

При проведените епидемиологични проучвания е установено, че и петте лица не са имунизирани срещу морбили и не дават данни за контакт с болни.

На 13.02.2019г. всички 5 случаи са лабораторно потвърдени в НРЛ  на        НЦЗПБ. Изследвани са и 2 контактни деца без клинична симптоматика, които са с отрицателен резултат.

Към 14.02.2019г. са издирени 145 контактни лица от взрива в Благоевградска област.

През последните години постигнатият имунизационен обхват на територията на страната не отговаря на критериите на СЗО за ≥ 95% имунизационен обхват /през 2018г. постигнатият обхват на 13-мес. възраст е 92.9%, през 2017г.-93.8%, през 2016г.-92.1%; на 12год. възраст обхватът е 84.4% през 2018г., 91.6% през 2017г., 88.3% през 2016г./.

С цел недопускане разпространение на морбили на територията на страната с писмо на МЗ №16-00-20/14.02.2019г. са разпоредени следните мерки:

  1. Всички ОПЛ да направят преглед на имунизационния статус на населението от пациентската си листа на възраст от 13м. до 18 години, подлежащи на имунизация срещу морбили.
  2. Откритите неимунизирани лица и лица с непълен имунизационен статус незабавно да се обхванат с една доза комбинирана ваксина срещу морбили, паротит и рубеола, като не се допускат случаи на необосновано отлагане на имунизацията. Имунизацията срещу морбили на подлежащите през 2019г. лица да се извършва приоритетно
  3. Да се насочи вниманието на всички лекари, работещи в повереното Ви лечебно заведение, към ранно откриване признаците на морбили и организиране на необходимите действия за съобщаване, изолация, диагностика и лечение.
  4. Всички случаи със симптоматика за морбили да се насочват за консултация с инфекционист и при преценка от негова страна да се извърши серологично изследване /серум и урина/, хоспитализация и лечение. Допълнително по епид. и социални показания за хоспитализация да се насочват деца особено в ранната възрастова група, живеещи в лоши битови условия, при които не може да се осъществи изолация и лечение в домашни условия, и при които рискът за развитие на усложнения и смъртен изход е голям.
  5. Лечебните заведения да прилагат стриктно противоепидемичните мерки за недопускане на вътреболнично разпространение на морбили, вкл. пълен обем на стандартните и допълнителните предпазни мерки, приложими при инфекции, предавани по въздушно-капков път, съгласно Наредба №3/08.05.2013г. за утвърждаването на медицински стандарт по превенции и контрол на ВБИ.
  6. Медицинският персонал на лечебните заведения за болнична помощ, обслужващ заболели, да е с данни за имунитет /след проведена имунизация срещу морбили или преболедуване/. Медицинските специалисти без установен имунитет към вируса на морбили следва да се имунизират с трикомпонентна ваксина срещу морбили, паротит и рубеола, съгласно Наредба №4/2002г.за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на биологични агенти при работа.
  7. Пробонабиране на серумни проби и изпращане в НРЛ „Морбили, паротит и рубеола” на НЦЗПБ да се извършва на първите случаи от всеки нов взрив, възникнал без установена епидемична връзка, при стриктно спазване на Инструкция за събиране, съхранение и транспортиране до НРЛ „Морбили, паротит и рубеола” НЦЗПБ – София на клинични материали за лабораторна диагностика на морбили.

Морбили

Инструкция за лабораторна диагностика на морбили

Справка за имунизационния статус по отношение на морбили на лицата от 13м. до 18г.

comments: Closed

Comments are closed.