СВОБОДНИ ДЛЪЖНОСТИ ЗА СПЕЦИАЛИЗАНТИ В „УМБАЛ-Д-Р ГЕОРГИ СТРАНСКИ“ ЕАД ПЛЕВЕН

Posted on 18th октомври 2022 in Новини, Следдипломно обучение
Свободни длъжности за специализанти в „УМБАЛ-Д-р Георги Странски“ ЕАД Плевен
     
  База за обучение Специалност Брой обявени свободни длъжности за специализанти Начална дата за подаване на документи Крайна дата за подаване на документи                       Телефон за контакт (и евентуално лице за контакт) Мястото финансирано ли е от държавата (да/не)
1 „УМБАЛ-Д-р Георги Странски“ ЕАД Плевен Инфекциозни болести 2 15.10.2022 г. 14.11.2022 г. 064/886319 НЕ
2 „УМБАЛ-Д-р Георги Странски“ ЕАД Плевен Ортопедия и травматология 1 15.10.2022 г. 14.11.2022 г. 064/886319 НЕ
3 „УМБАЛ-Д-р Георги Странски“ ЕАД Плевен Ушно-носно-гърлени болести 1 15.10.2022 г. 14.11.2022 г. 064/886319 НЕ
4 „УМБАЛ-Д-р Георги Странски“ ЕАД Плевен Съдова хирургия 1 15.10.2022 г. 14.11.2022 г. 064/886319 НЕ
5 „УМБАЛ-Д-р Георги Странски“ ЕАД Плевен Клинична токсикология 1 15.10.2022 г. 14.11.2022 г. 064/886319 НЕ
6 „УМБАЛ-Д-р Георги Странски“ ЕАД Плевен Неврохирургия 1 15.10.2022 г. 14.11.2022 г. 064/886319 НЕ
7 „УМБАЛ-Д-р Георги Странски“ ЕАД Плевен Нервни болести 1 15.10.2022 г. 14.11.2022 г. 064/886319 НЕ
8 „УМБАЛ-Д-р Георги Странски“ ЕАД Плевен Очни болести 1 15.10.2022 г. 14.11.2022 г. 064/886319 НЕ
9 „УМБАЛ-Д-р Георги Странски“ ЕАД Плевен Акушерство и гинекология 3 15.10.2022 г. 14.11.2022 г. 064/886319 НЕ
10 „УМБАЛ-Д-р Георги Странски“ ЕАД Плевен Педиатрия 1 15.10.2022 г. 14.11.2022 г. 064/886319 НЕ
11 „УМБАЛ-Д-р Георги Странски“ ЕАД Плевен Хирургия 1 15.10.2022 г. 14.11.2022 г. 064/886319 НЕ
12 „УМБАЛ-Д-р Георги Странски“ ЕАД Плевен Операционна и превързочна техника 1 15.10.2022 г. 14.11.2022 г. 064/886319 НЕ

comments: Closed

Comments are closed.