Свободни длъжности за специализанти по клинични специалности в МБАЛ „АВИС МЕДИКА“ООД Плевен

Posted on 3rd ноември 2022 in Новини, Следдипломно обучение

 Свободни длъжности за специализанти по клинични специалности
              База за обучение – МБАЛ „АВИС МЕДИКА“ООД – гр. Плевен
  База за обучение Специалност Брой обявени свободни длъжности за специализанти Начална дата за подаване на документи Крайна дата за подаване на документи (ако няма такава, това изрично се посочва)                       Телефон за контакт                   (и евентуално лице за контакт) Мястото финансирано ли е от държавата                 (да/не)
1 МБАЛ“АВИС МЕДИКА“ООД –               гр. Плевен Кардиология 1 01.11.2022 01.12.2022 0886/439989                                         Ангелина Георгиева не
2 МБАЛ“АВИС МЕДИКА“ООД –               гр. Плевен Образна диагностика 1 01.11.2022 01.12.2022 0886/439989                                         Ангелина Георгиева не
3 МБАЛ“АВИС МЕДИКА“ООД –               гр. Плевен Медицинска онкология 1 01.11.2022 01.12.2022 0886/439989                                         Ангелина Георгиева не
comments: Closed

Comments are closed.